Άρθρο 13 – Γάμος

10 Apr

Το άρθρο 13 του Αστικού Κώδικα τροποποιείται και γίνεται το ακόλουθο:
1. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του γάμου ρυθμίζονται και για τα δύο πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν από το δίκαιο της ιθαγένειας ενόας από αυτά.

Ο τύπος του γάμου ρυθμίζεται είτε κατά το δίκαιο της ιθαγένειας ενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν είτε κατά το δίκαιο του τόπου όπου τελείται.

2. Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν ή το ένα από αυτά είναι Έλληνας και ο γάμος γίνεται στο εξωτερικό, η δήλωση του άρθρου 1367 του Αστικού Κώδικα μπορεί να γίνει και στην ελληνική προξενική αρχή.

*Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας απο το σπίτι σας!

Advertisements
%d bloggers like this: