Άρθρο 1369 – Γνωστοποίηση του μέλλοντος γάμου

10 Apr

Πριν από την τέλεση του γάμου με όποιον τύπο κι αν αυτός πρόκειται να τελεσθεί πρέπει να γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση σχετικής αγγελίας από το δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν, το όνομα και το επώνυμο των προσώπων αυτών, το επάγγελμά τους, το όνομα των γονέων τους και ο τόπος όπου γεννήθηκαν, όπου κατοικούσαν τελευταία και όπου πρόκειται να τελεσθεί ο γάμος. Αν ο γάμος δεν τελεσθεί μέσα σε έξι μήνες από την γνωστοποίηση (Αναγγελία γάμου), η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί.

Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσιεύσεις σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της κατοικίας.

*Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας απο το σπίτι σας!

Advertisements
%d bloggers like this: