Άρθρο 1370 – Άδεια Γάμου

10 Apr

Η άδεια γάμου δίνεται υποχρεωτικά, αφού ερευνηθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμοι όροι για το γάμο που πρόκειται να τελεσθεί και αν έγινε η γνωστοποίηση γάμου. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος η γνωστοποίηση μπορεί να παραληφθεί.

*Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας απο το σπίτι σας!

Advertisements
%d bloggers like this: