Άρθρο 1372 – Άκυρος και ανυπόστατος γάμος

10 Apr

Άκυρος είναι μόνο ο γάμος που έγινε κατά παράβαση των άρθρων 1350-1352, 1354, 1356-1357, 1359-1360 και 1362.

Δεν είναι άκυρος ο γάμος εφόσον έχει γίνει η δήλωση του άρθρου 1367 προς τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους έστω κι αν έχουν παραληφθεί οι άλλοι όροι της τέλεσης.

Γάμος που έγινε χωρίς να τηρηθεί καθόλου ένας από τους τύπους που προβλέπονται στο άρθρο 1367 είναι ανυπόστατος.

*Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας απο το σπίτι σας!

Advertisements
%d bloggers like this: