Άρθρο 3

10 Apr

Τα άρθρα 1353, 1355, 1358, 1361, 1363, 1364 και 1366 του Αστικού Κώδικα καταργούνται.

*Δημοσιεύστε την αναγγελία του γάμου σας απο το σπίτι σας!

Advertisements
%d bloggers like this: